Khẩu trang vải nana

Thông tin sản phẩm:

 

Hình ảnh mặt trước.

Hình ảnh mặt sau.